Podrobnosti záznamu

Název
    Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Vlašímský
Další názvy
    An essay on the future of the Příbram region (without mining industry?)
Autor
    Vlašímský, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 1
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    báňská historie
    Barrandien
    ekonomika
    ložiska rud
    politika surovinová
    prognózy
    radioaktivní suroviny
    středočeský pluton
    surovinová politika
    suroviny radioaktivní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Příbramský rudní revír
Klíčové slovo
    Budoucnosti
    Hornictví
    Příbramska
    Úvaha
Abstrakt (česky)
   Tato úvaha se zabývá možnostmi vývoje příbramské oblasti v období nástupu tržní ekonomiky. Uvádí se podrobný rozbor současného stavu rudního potenciálu s ohledem na historickou zkušenost a výhledy do budoucna při útlumu báňské činnosti s následnými ekonomickými a sociálními dopady
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012