Podrobnosti záznamu

Název
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
Údaj o odpovědnosti
    Rostislav Melichar a Jindřich Hladil
Autor
    Hladil, Jindřich, 1953-
    Melichar, Rostislav, 1961-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj České geologické společnosti
Svazek/č.
    Č. 2
Strany
    s. 18-20
Rok
    2006
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Klasifikační znak
    55
    551.2
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Barrandien
    devon
    diskuse
    facie
    hypotéza
    mapa stratigrafická
    ordovik
    pražská pánev
    příkrov
    synklinórium
    tektogeneze
    tektonika
    tektonika zlomová
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Praha (Česko : kraj)
Klíčové slovo
    Pojetí
    Poznámkami
    Pražského
    Příkrovovému
    Röhlicha
    Stavby
    Synklinoria
    Úvahy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012