Podrobnosti záznamu

Název
    Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným
Autor
    Froňka, A.
    Hradecký, J.
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 1
Strany
    s. 44-52
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR3cav_un_auth*0253997
    Projekt: TA02020865, GA TA ČR, CZ
    Překlad názvu: Initial measurement of the radon activity concentration in Jeroným Mine
    Rozsah: 9 s. : C
Předmětová kategorie
    continual measurement
    radon activity concentration
    short-time measurement
Klíčové slovo
    Aktivity
    Dole
    Jeroným
    Měření
    Objemové
    Radonu
    Úvodní
Abstrakt (česky)
   V roce 2013 se plánuje rozšíření distribuovaného měřicího systému v Dole Jeroným o kontinuální měření objemové aktivity radonu (OAR). V současné době obsahuje systém osm druhů geomechanických měření. Proto byla provedena rešerše přirozené radioaktivity v širším okolí dolu a následně též krátkodobá experimentální měření. První měření bylo realizováno v roce 2009, druhé pak v roce 2012. Měření bylo provedeno jak v horním, tak i na štolovém patře.
Abstrakt (anglicky)
   Expansion of distributed measurement system in Jeroným Mine is planned in 2013; it will be continuous measurement of radon activity concentration. Eight types of geomechanical measurements are included into the system at present. Therefore, literature retrieval of natural radioactivity in the wider surroundings was performed and subsequently, short-time measurements were realized. First measurement was made in 2009; the second one was made in 2012. Measurements were realized both in upper level of the mine and drainage level.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014