Podrobnosti záznamu

Název
    Územní identita, image a place branding: nové perspektivy a strategie rozvoje měst a regionů v době globalizace
Autor
    Frantál, Bohumil
Konference
    X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (20.06.2007-22.06.2007 : Pavlov, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálncíh vědách.
Strany
    S. 289-296
Poznámky
    Překlad názvu: Place identity, image and place branding: new perspectives and strategies of the municipal and regional development in the time of globalisation
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    image
    place branding
    regional development
Klíčové slovo
    Branding
    Době
    Globalizace
    Identita
    Image
    Měst
    Nové
    Perspektivy
    Place
    Regionů
    Rozvoje
    Strategie
    Územní
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá teoretickým vymezením a vzájemnou souvztažností konceptů územní (místní, lokální, regionální) identity, image místa a utváření značky místa (place branding), a v kontextu marketingového diskurzu analyzuje a diskutuje některé praktické konsekvence těchto fenoménů na pozadí současných globálních (sociálních, ekonomických a environmentálních) procesů a výzev.
Abstrakt (anglicky)
   In connection with dynamic liberation, extension and integration of European space, with reduction of function of original politically delimited borders and with regard to global processes questions of place (state, regional and local) identities have been becoming frequently discussed issues and practical problems to deal with. In a time characteristic of perpetual change, uncertainty, fragmentation of social life, diversity and inconsistence of its forms the identity (self-definition) of a single person and their embedment in social-geographical space is getting more and more important. Together with spreading globalisation whose denominators are substantial mobility of capital, labour force, technologies and informations, with increasing competition among municipalities and regions in a sense of use and profit of available resources the identity and image of place become the key marketing tools in strategic planning of developing activities and their implementation.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012