Podrobnosti záznamu

Název
    Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny
Další názvy
    Fourteen years of monitoring of small catchments GEOMON network from point of view of climate change problems solution
Autor
    Fottová, Daniela
    Hruška, Jakub
    Krám, Pavel
    Skořepa, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Ovzduší 2009
Strany
    5
Poznámky
    Akce: 2009/04/26 ; Brno
Výraz tezauru
    network, catchment, GEOMON, precipitation, throughfall, runoff, hydrological models, precipitation amount
Klíčové slovo
    Ćtrnáct
    GEOMON
    Hlediska
    Klimatické
    Let
    Malých
    Povodí
    Problémů
    řešení
    Sítě
    Sledování
    Změny
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá čtrnáctiletým sledováním sítě malých povodí GEOMON. Byl zjištěn pokles úhrnu srážek na volné ploše a pod korunami stromů i pokles průtoků. Pro povodí Lysina byl modelově hodnocen budoucí vývoj koncentrací CO2 v důsledku klimatické změny. Zároveń byly uveřejněny různé scénáře vývoje srážkových úhrnů, velikosti průtoků a teplot. V nejhorším scénáři se předpokládá posun maximálních průtoků z dubna v současnosti až na únor do roku 2070.
Abstrakt (anglicky)
   Fourteen years of monitoring of small catchments GEOMON network from point of view of climate change problems solution
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014