Podrobnosti záznamu

Název
    Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
Další názvy
    Temporal relations of melagranite porphyry dykes and durbachitic plutons in South Bohemia
Autor
    Holub, František
    Schmitz, Mark D.
    Verner, Kryštof
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce (Geoscience Research Reports)
Svazek/č.
    Roč. 2011, č. 1
Strany
    3
Rok
    2012
Výraz tezauru
    Central Bohemian Plutonic Complex
    dating
    durbachitic plutonic rocks
    melagranite
    Moldanubian
    porphyry
    South Bohemia
    Temporal relations
    zircon
Klíčové slovo
    Časové
    Čechách
    Durbachitických
    Jižních
    Melagranitových
    Plutonů
    Porfyrů
    Vztahy
Abstrakt (česky)
   Žilné roje melagranitových až křemenných melasyenitových porfyrů ve středočeském plutonickém komplexu a části moldanubika v jeho jižním sousedství představují význačnou variskou magmatickou asociaci, v dané oblasti postmetamorfní a posttektonickou. Geochemické složení těchto hornin odpovídá světlejším členům ultradraselné formace durbachitických plutonitů. Datováním zirkonu z porfyru od Nihošovic u Volyně bylo zjištěno stáří 338 Ma, tj. jen o málo mladší než většina dosavadních dat z durbachitických plutonitů, ale zřetelně starší než data z biotit-dvoupyroxenových syenitoidů táborského a jihlavského plutonu.
Abstrakt (anglicky)
   Dykes of melagranite porphyry corresponding in geochemistry to acid varieties of durbachitic plutonic rocks were emplaced post-tectonically into granitoids of the Central Bohemian Plutonic Complex (CBPC) and gneisses to migmatites of the Moldanubian Zone adjacent to S contacts of the CBPC. U-Pb dating of zircon from one typical dyke resulted in crystallization age of c. 338 Ma. Emplacement of porphyry dykes thus represents the final stage of durbachitic igneous activity but precededd another intrusive pulse of ultrapotassic magmas represented by petrographically distinct biotite-two-pyroxene syenitoids of the Tábor and Jihlava plutons.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    27. 4. 2014