Podrobnosti záznamu

Název
    Časový průběh odtoků z retenční nádrže v malém povodí dotčeném urbanizací
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Jeřábek
Další názvy
    Time courses of outflows from the retention reservoir in a small river basin influenced by urbanization
Autor
    Jeřábek, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 11
Strany
    s. 444-450
Rok
    1990
Poznámky
    5 obr., 2 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    hydrologie povrchových vod
    hydrotechnická zařízení
    urbanizace
Klíčové slovo
    Časový
    Dotčeném
    Malém
    Nádrže
    Odtoků
    Povodí
    Průběh
    Retenční
    Urbanizací
Abstrakt (česky)
   V práci jsou řešeny problémy, které vznikají při výstavbě sídlišť s oddílnou dešťovou kanalizací. Časový průběh a kulminace odtoků se značně liší od průběhu odtoků z původního přirozeného povodí. Ke snížení kulminací se budují retenční nádrže v místě zaústění dešťové kanalizační stoky do vodoteče. V práci se navrhuje metoda řešení problémů bezobslužné retenční nádrže při požadavku, aby po urbanizaci byly zachovány kulminace všech dosavadních N-letých vod
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012