Podrobnosti záznamu

Název
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Gnojek, Michal Kaličiak
Další názvy
    Chronological development of Neogene andesite volcanism in Eastern Slovakia in the light of magnetostratigraphic scale
Autor
    Gnojek, Ivan
    Kaličiak, Michal, 1944-
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 6
Strany
    s. 499-506
Rok
    1990
Poznámky
    5 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    andezit
    anomálie
    datování
    magnetometrie
    neogén
    neovulkanity východního Slovenska
    paleomagnetismus
    vulkanismus
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Slovensko východní
Klíčové slovo
    Andezitového
    Časový
    Magnetostratigrafickej
    Neogénneho
    Slovensku
    Stupnice
    Vulkanizmu
    Východnom
    Vývoj
    Základě
Abstrakt (česky)
   Schéma magnetických polarit Slanských vrchů, Vihorlatu a ponořeného zemplínského pohoří ilustrují shodu s dosavadními geologickými interpretacemi a geologickým členěním jednotlivých vulkanických struktur.Předností schémat je dešifrování rozsahu zakrytých vulkanických struktur v jv.části neogenní pánve.Srovnání magnetických polarit s údaji o radiometrickém a biostratigrafickém stáří umožňuje jejich zařazení do nejnovější magnetostratigrafické stupnice s upřesněním časového vývoje andezitového vulkanizmu na východním Slovensku.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012