Podrobnosti záznamu

Název
    Čejčské jezero Lake - palynological and Quaternary-geological research (S. Moravia, Czech Republic)
Další názvy
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (J. Morava, Česká republika)
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Pollen XI IPC Congress
Poznámky
    Akce: 2004 ; Granada, Španělsko
Výraz tezauru
    Čejčské jezero Lake, palynology, geology, geomorphology, stratigraphy, climate, lacustrine sediments, Quaternary, Czech Republic, S. Moravia, radiocarbon dating
Klíčové slovo
    Czech
    Čejčské
    Jezero
    Lake
    Moravia
    Palynological
    Quaternary-geological
    Republic
    Research
Abstrakt (česky)
   Přírodní jezera jsou v České republice velice řídce k nalezení, díky extraglaciální pozici území. Během nových palynologických výzkumů na jižní Moravě v oblasti Hodonínska bylo nalezeno několik jezer, mezi nimi i Čejčské jezero. Po detailním palynologickém a paleoalgologickém výzkumu bylo provedeno i radiokarbonové datování, aby mohla být určena stratigrafická pozice jezerních sedimentů.
Abstrakt (anglicky)
   Natural lakes are rare in the Czech Republic, since most of its territory has been glaciated. As indicated by new palynological research, this does not fully apply to southern Moravia. During Quaternary-geological mapping in the area of Hodonín the sediments from Čejčské jezero Lakes were found and sampled. After the detailed palynological-palaeoalgological research was made radiocarbon dating and stratigraphical position lacustrine sediments.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014