Podrobnosti záznamu

Název
    Čelná priehlbina Karpát na Morave: flexúrová panva a mechanizmus roztvárania piggy-back panvičiek na ždánickom a magurskom príkrove
Údaj o odpovědnosti
    Dionýz Vass
Další názvy
    Carpathian fore-deep of Moravia - a flexural basin and origin of piggy-back on accretionary prism (Ždánice and Magura nappe)
Autor
    Vass, Dionýz
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 43, č. 2
Strany
    s. 291-298
Rok
    1998
Poznámky
    9 obr., 1 tab., 16 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    akrece
    flexura
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    neogén
    pánev sedimentační
    subdukce
    tektonika desková
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Čelná
    Flexúrová
    Karpát
    Magurskom
    Mechanizmus
    Morave
    Panva
    Panvičiek
    Piggy-back
    Priehlbina
    Príkrove
    Roztvárania
    ždánickom
Abstrakt (anglicky)
   The paper is dealing with the origin of the Carpathian fore-deep with respect of their Moravian segment by the flexural mechanics. The second topic is the extensional mechanics generating the piggy-back basins on the acretionary prism of the Outer West Carpathians (e.g. the Flysch nappes)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012