Podrobnosti záznamu

Název
    Čertova zeď
Údaj o odpovědnosti
    Jan Vítek
Autor
    Vítek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Přírodní vědy ve škole
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 10
Strany
    s. 331-332
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Přír. Vědy Šk.
Předmětová skupina
    jizerská oblast
    nefelinit
    ochrana přírody
    zvětrávání mechanické
Geografické jméno
    Český Dub
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Čertova
    Zeď
Abstrakt (česky)
   Čertova zeď u Českého Dubu v sev Čechách je tvořena výchozy vypreparovanými deskovitými tělesy čedičové žilné vyvřeliny, které prostupují souvrství svrchnokřídových pískovců, chráněný přírodní útvar
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012