Podrobnosti záznamu

Název
    Česká postindustriální krajina
Autor
    Kolejka, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Životné prostredie
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 1
Strany
    s. 38-43
Rok
    2012
Poznámky
    Autoři celkem: 1
    Projekt: IAA300860903, GA AV ČR3cav_un_auth*0253020
    Překlad názvu: Post-industrial Landscape of the Czech Republic
    Rozsah: 6 s. : E
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    identification process
    post-industrial landscapes
    typology
Klíčové slovo
    Česká
    Krajina
    Postindustriální
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je demonstrován proces identifikace postindustriálních krajin na území České republiky. Veřejně dostupné datové zdroje o brownfieldech, chemických zátěžích, poddolovaných plochách a místech, antropogenních tvarech reliéfu, průmyslových areálech a skládkách byly použity. Celkem bylo zjištěno 105 postindiustriálních krajin větších neř 5 km2. Na příkladu 45 z nich větších než 1O km2 byla demonstrována jejich klasifikace a typologie. Jejich přesné vymezení v terénu a popis lze využít v rozhodovacích procesech o území.
Abstrakt (anglicky)
   The procedure of the identification of post-industrial landscapes on the territory of the Czech Republic is demonstrated in the paper. Commonly accessed data sources (on brownfields, contaminated sites, mining points and areas, human made landforms, industrial and landfill sites etc.) were applied in this procedure. The total number of 105 post-industrial landscapes (larger than 5 km2) was mapped. Their genetic classification and typology is demonstrated on 45 bigger (more than 10 km2) post-industrial landscapes. Their detail outlines and knowledge about their content is being required by decision makers.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014