Podrobnosti záznamu

Název
    Český masív - platformové predpolie Álp a Karpát
Další názvy
    Bohemian Massif - platform foreland of the Alps and Carpathians
Autor
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    sla
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a prilahlých svahov Českého masívu (Kováč, M. - Plašienka, D. eds.)
Poznámky
    Počet výtisků: 200
Výraz tezauru
    central Europe
    geological structure
Klíčové slovo
    Álp
    Český
    Karpát
    Masív
    Platformové
    Predpolie
Abstrakt (anglicky)
   Geology of the eastern margin of the Bohemian Massif and its platform cover is shortly described (i. e. Moravo-Silesicum, Moldanubicum, Kutná Hora - Svratka region and Bohemicum).
Abstrakt (ostatní)
   Je popsána geologie východního okraje Českého masivu a jeho platformního pokryvu. Stručně jsou charakterizovány jednotlivé geologické oblasti (moravsko-slezská, moldanubická, kutnohorsko-svratecká a středočeská).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012