Podrobnosti záznamu

Název
    Československá zeměpisná jména v názvosloví minerálů
Údaj o odpovědnosti
    Petr Pauliš
Další názvy
    Czechoslovak geographical names in the nomenclature of minerals and rocks
Autor
    Pauliš, Petr, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 7
Strany
    s. 205-208
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    historie geologie
    mineralogie
    petrografie
    terminologie
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Československá
    Jména
    Minerálů
    Názvosloví
    Zeměpisná
Abstrakt (česky)
   Mezi názvy minerálů převažují názvy označované jako tzv. nevědecké nebo iracionální. Významnou skupinu tvoří názvy odvozené od toponym. Při analýze názvů minerálů geografického původu, které uvádí Mitchell (1982), zaujala ČSFR s l9 uznanými minerálními druhy 6. místo na světě, což dokládá vysokou úroveň naší mineralogie i bohatství nalezišť minerálů na čs. území. V práci jsou uvedeny i názvy, které nebyly uznány za samostatné minerální druhy a z geografických názvů odvozené názvy hornin. Z názvů hornin, vesměs magmatických zůstává v praktickém používání pouze těšinit a polzenit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012