Podrobnosti záznamu

Název
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
Údaj o odpovědnosti
    Viliam Oružinský, Martin Chovan, Peter Hanas
Autor
    Chovan, Martin
    Hanas, Peter
    Oružinský, Viliam
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 9
Strany
    s. 290-291
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    analýza stopových prvků
    břidlice jílová
    ložisko stratiformní
    ložisko žilné
    minerály
    organická substance
    projekty
    rudy Fe
    rudy Sb
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
    Pezinok-Trojárová
Klíčové slovo
    Bridlice
    Čierne
    Fe-zrudnenie
    Lokalite
    Pezinok-Trojárová
    Sb
Abstrakt (česky)
   V současné době se pracovníci s.p. Geologický prieskum, závod Bratislava podílejí na geologicko-ložiskovém průzkumu Sb, Fe-rudní mineralizace v rámci pezinsko-perneckého krystalinika Malých Karpat. Výzkum je zároveň součástí řešení úloh projektu I.G.C.P. č.254 "Metalliferous Black Shales". Cílem výzkumu byl podrobný mineralogicko-geologický rozbor a stanovení kritérií rudonosnosti jednotlivých poloh, charakterizovat polohy černých břidlic II. produktivní zóny krystalinika a definovat povahu organické substance vzhledem k distribuci vybraných prvků a konečně analyzovat prostorovou a genetickou spojitost rudní mineralizace s polohami černých břidlic.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012