Podrobnosti záznamu

Název
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Kukal, Mojmír Eliáš, Pavel Šimůnek
Autor
    Eliáš, Mojmír
    Kukal, Zdeněk, 1932-
    Šimůnek, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Dionýz Štúr, geológ, paleontológ, botanik, slovenský národovec (1827-1893) : zborník referátov zo seminára uskutočneného dňa 7.10.1993 venovaného pamiatke 100. výročia úmrtia Dionýza Štúra : bibliografia Dionýza Štúra
Strany
    s. 37-38
Klasifikační znak
    50(091)
    55
Skupina konspektu
    55
    930
Předmětová skupina
    biografie
    biografie - Štúr, Dionýz
    Český masiv
    devon
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologická služba
    historie geologie
    mapování
    paleobotanika
    paleozoikum-svrchní
    systém umělý
Geografické jméno
    Česká republika
    Rakousko
Klíčové slovo
    českých
    Činnost
    Dionýza
    Štúra
    Zemích
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012