Podrobnosti záznamu

Název
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
Údaj o odpovědnosti
    Jan Dáňa, Jiří Bouška
Autor
    Bouška, Jiří
    Dáňa, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 31, č. 8
Strany
    s. 225-229
Rok
    1989
Poznámky
    4 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    550.8
Předmětová kategorie
    inženýrská geologie v hornické činnosti
    jíly, jílovce, břidlice, bahna
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
    podkrušnohorské pánve
    sedimentologie, litologie
    zpracováni a interpretace karotážních dat
Klíčové slovo
    části
    Členění
    Hnědouhelné
    Nadložní
    Pánve
    Severočeské
    Sloje
    Západní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012