Podrobnosti záznamu

Název
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Lexa, Ján Smolka, Jozef Daubner, Vlastimil Konečný, Aurel Brlay, Karol Marsina
Další názvy
    Further possibilities of the porphyry copper mineralization in the Štiavnická hrásť horst area
Autor
    Brlay, Aurel
    Daubner, Jozef
    Konečný, Vlastimil
    Lexa, Jaroslav
    Marsina, Karol
    Smolka, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 14-15
Předmětová skupina
    alterace
    litogeochemie
    průzkum ložiska
    rudy Cu
    středoslovenské neovulkanity
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Jelšová
    Kozí potok
    Medené
    Sklené Teplice
    Šementlov
Klíčové slovo
    Ďalšie
    Hrástě
    Medeno-porfýrovej
    Mineralizácie
    Možnosti
    Oblasti
    Štiavnickej
Abstrakt (česky)
   V oblasti hodrušsko-štiavnické hrástě byly vedle známého ložiska Zlatno nalezeny na dalších 5 lokalitách indicie mineralizace Cu-porfyrového typu. Jsou vázány na roje křemenodioritových a granodioritových porfyritů, s různě intensívními alteracemi
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012