Podrobnosti záznamu

Název
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Neustupa
Další názvy
    Management of the landscape renewal affected by the underground mining with utilization of information technologies
Autor
    Neustupa, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 2
Strany
    s. 53-61
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    504.05
    622.33
    628.19
Skupina konspektu
    316.77
    502
    622
Předmětová skupina
    důl opuštěný
    geologie důlní
    hydrogeologie
    krajina
    management
    modelování
    program počítačový
    rekultivace
    reliéf
    revitalizace
    systém informační
    uhelný revír
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
Klíčové slovo
    Hlubinnou
    Informačních
    Krajiny
    Obnovy
    Postižené
    Použitím
    Řízení
    Technologií
    Těžbou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012