Podrobnosti záznamu

Název
    Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
Autor
    Konečný, Petr
Konference
    Geonics 2007 (23.05.2007-25.05.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
Strany
    S. 25-47
Poznámky
    Překlad názvu: Solution of mining problems at the Institute of Geonics ASCR - history and present state
    Rozsah: 23 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Geonics
    mining
    mining induced problems
Klíčové slovo
    AV
    ČR
    Geoniky
    Historie
    Hornictví
    Problémů
    Řešení
    Současnost
    ústavu
Abstrakt (česky)
   Je popsán vývoj Ústavu geoniky AV ČR (dříve Hornického ústavu). Současný výzkum je zaměřen na problémy indukované v zemské kůře lidskou činností, ale hornické problémy zůstávají. Jsou uvedeny příklady hornického výzkumu.
Abstrakt (anglicky)
   The development of Institute of Geonics AS CR (formerly Mining Institute) is described. The actual research is focused on problems induced by human activity in Earth crust, but mining problems remain. Some examples of mining research are presented.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012