Podrobnosti záznamu

Název
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Dvorský
Další názvy
    Solving of drainage possibilities of detritus in the Ostrava-Karviná mining district
Autor
    Dvorský, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 8-9
Strany
    s. 356-358
Rok
    1990
Poznámky
    3 obr.
Předmětová skupina
    detrit
    hornoslezská pánev
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    modely v hydrogeologii
    odvodňování
    uhlí černé
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Ostravsko-karvinský revír
Klíčové slovo
    Detritu
    Možnosti
    Odvodňování
    OKR
    Problematiky
    Řešení
Abstrakt (česky)
   Pokud z výsledků výzkumu vyplyne, že metodika odvodňování detritu vytvářením lokálních depresí je v podmínkách ostravsko-karvinského revíru aplikovatelná, znamenalo by to racionalizaci z hlediska zvýšení využitelnosti uhelných zásob. Výsledkem výzkumu budou vrtné technologické postupy a postupy likvidace vrtů, které budou využitelné i bez odvodňování detritu (odvodňování stařin, likvidace zabezpečovacích vrtů apod.). Značným přínosem budou výsledky výzkumu ve sféře bezpečnosti práce
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012