Podrobnosti záznamu

Název
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
Údaj o odpovědnosti
    Helena Kilianová
Další názvy
    The Morava River on maps of the III.Military Mapping in years 1876-1880: contribution to the study of fluvial dynamics
Autor
    Kilianová, Helena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 27-30
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr., 3 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    historie
    koryto
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér moravských úvalů
    mapa topografická
    morfologie fluviální
    reliéf
    řeka
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Morava (řeka)
Klíčové slovo
    1876-1880
    Dynamice
    Fluviální
    III
    Let
    Mapách
    Mapování
    Morava
    Příspěvek
    Řeka
    Vojenského
Abstrakt (anglicky)
   The Morava River shows in its middle and lower part on maps of III .(Austrian) Military Mapping from years 1876-1880 free meanders. Regulated is only in section between town of KroměříĹ and village Kvasice. Map shows features, which enables to study the dynamics of fluvial processes (e.g. sandbanks). The whole floodplain and river pattern 1876-1880 were digitized and are shown on digital maps in the system Arc-Info
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012