Podrobnosti záznamu

Název
    Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Přihrazských skal v Českém ráji
Další názvy
    Cross-bedding and erosional surfaces/reactivation surfaces in the sandstones of the Příhrazské skály Cliffs
Autor
    Valečka, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Quartzose sandstones,Bohemian Cretaceous Basin,Teplice Formation, Bohemian Paradise (North Bohemia), cross-bedded units, erosional surfaces/reactivation surfaces, current system
Klíčové slovo
    Českém
    Erozní
    Pískovcích
    Plochy
    Přihrazských
    Ráji
    Skal
    Šikmé
    Zvrstvení
Abstrakt (česky)
   Křemenné pískovce tvořící Příhrazské skály v Českém ráji se uložily v sv. části mělkovodní, české křídové pánve. Těleso, mocné 90-100 m je monolitické, bez vložek jiných litotypů. Hlavní texturou je šikmé zvrstvení v jednotkách mocných několik cm až 6 m, ojediněle 25-30 m. Úklon šikmých lamin je 6° až 30. Orientace spádnic šikmých lamin je variabilní a indikuje uplatnění výčasových proudů, větrem vyvolaných proudů, bouřkových a semiparmenantních proudů. Šikmo zvrstvené jednotky jsou srovnatelné s čeřinami a dunami v recentních šelfových mořých a úžinách.
Abstrakt (anglicky)
   Cross-bedding and erosional surfaces/reactivation surfaces in the sandstones of the Příhrazské skály Cliffs
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014