Podrobnosti záznamu

Název
    Širopasí
Další názvy
    Symphyta
Autor
    Macek, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2008
Zdrojový dokument - monografie
    Louky Bílých Karpat
Poznámky
    Počet výtisků: 2000
Výraz tezauru
    biodiversity
    food plants
    habitats
    managment
    Symphyta
    White Carpathian grasslands
Klíčové slovo
    Širopasí
Abstrakt (česky)
   Přehled charakteristických druhů podřádu širopasých bělokarpatských luk s důrazem na jejich ekologické charakteristiky (vazba na biotop, živné rostliny). Vytypování vhodných druhů pro biomonitoring a návrh managmentu k udržení stability biodiverzity na jednotlivých biotopech.
Abstrakt (anglicky)
   The survey of characteristic species of Symphyta of grasslands of the White Carpathian mountains based on the prime ecological characteristcs (associations with habitats, food plants) is given. The selection of the representative species for biomonitoring and managment project of biodiversity conservation in the selected habitats are proposed.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012