Podrobnosti záznamu

Název
    Šlichová prospekcia a akcesorické minerály. Príspevky z konferencie, Banský Studenec, 14.-16. novembra 2001 (Variant.)
Další názvy
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších