Podrobnosti záznamu

Název
    Šobovská polymetalická mineralizácia
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Štohl, Viera Hojstričová, Mária Mihóková, Ludmila Rojkovičová
Další názvy
    Base metals ore mineralization at Šobov
Autor
    Hojstričová, Viera
    Mihóková, Mária
    Rojkovičová, Ludmila
    Štohl, Jaroslav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 19-20
Předmětová skupina
    alterace
    ložisko impregnační
    rudy barevných kovů
    středoslovenské neovulkanity
Geografické jméno
    Banská Štiavnica
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Mineralizácia
    Polymetalická
    Šobovská
Abstrakt (česky)
   Pod pojmem "šobovská polymetalická mineralizace" se rozumí zrudnění vtroušené v intensivně alterovaných křemenných dioritech, zjištěná na 9. a 12. patře Nové šachty v Banské Štiavnici. Je tvořena převážně sfaleritem, galenitem, chalkopyritem, pyritem; sporadický je hessit a polybazit. V dole zjištěné alterace, zejména silicifikace, představují kořenovou zónu šobovských sekundárních kvarcitů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012