Podrobnosti záznamu

Název
    Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití
Autor
    Daněk, T.
    Moučka, L.
    Vavro, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj WTA
Svazek/č.
    Roč. 12, 1-2
Strany
    s. 15-19
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Roofing slate of the Czech Republic and petrographic methods for evaluation of their building use
    Rozsah: 5 s. : P
Předmětová kategorie
    building use
    mining history
    petrographic methods
    quality
    roofing slate
Klíčové slovo
    Břidlice
    České
    Hodnocení
    Kvality
    Metody
    Petrografické
    Republiky
    Stavebního
    Štípatelné
    Užití
Abstrakt (česky)
   Předložený příspěvek shrnuje základní informace o výskytu a těžbě štípatelných břidlic na území České republiky a o jejich využití ve stavebnictví. Zásadní pozornost je věnována jílovým břidlicím spodního karbonu Moravy a Slezska, které byly prokazatelně těženy od druhé poloviny 18. století až do konce první dekády 21. století. Břidlice byly využívány především jako střešní krytina, ale zároveň také jako materiál pro dlažby a obklady, případně v drcené nebo mleté podobě jako posyp lepenkových krytin a jako plnivo do barev, laků a lepidel nebo pro výrobu lehčeného kameniva. Článek zároveň přináší přehled metod petrografické analýzy, které jsou zcela zásadní pro určení kvality štípatelných břidlic pro stavební užití.
Abstrakt (anglicky)
   Submitted article summarizes a basic information about occurence and exploitation of roofing slate on the territory of the Czech Republic and about their utilization in civil engineering. Principal attention is payed to Lower Carboniferous clayey slate of Moravia - Silesia region, which were demonstrably mined from the second half of 18th c. till the end of first decade of 21th c. Local slate were utilized predominantly as roofing material, but also as material for pavement and facing, or in the crushed and milled form as asphalt waterproofing strips coating and as filler for colours, paints and glues or for lightweight aggregates production. The article also presents the summary of methods of petrographic analysis important for detection of roofing slate quality in civil engineering applications.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014