Podrobnosti záznamu

Název
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Beňka, Ondrej Ďurža, Jozef Václav
Další názvy
    Study of electrophysical properties of pyrites from borehole RO-1 (Rochovce)
Autor
    Beňka, Jozef
    Ďurža, Ondrej
    Václav, Jozef
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Regionálna geológia Západných Karpat
Svazek/č.
    Roč. 25
Strany
    s. 227-231
Rok
    1989
Poznámky
    1 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Předmětová skupina
    elektrický potenciál
    intruzívní ložiska
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oblast veporského krystalinika
    pyrit
    rudy Mo
    rudy W
    žilník
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Rochovce
Klíčové slovo
    Elektrofyzikálnych
    Pyritov
    RO-1
    Rochovce
    Štúdium
    Vlastností
    Vrtu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012