Podrobnosti záznamu

Název
    Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami
Údaj o odpovědnosti
    Štefan Richter, František Špaldon, Jozef Murín, Zuzana Skokanová, Viktor Hronský, Jozef Kročan, Dušan Olčák
Další názvy
    Study of some structural-textural properties of chryzotile from Jaklovce, Kalinovo and Jasov using magnetic, NMR and EPR methods
Autor
    Hronský, Viktor
    Kročan, Jozef
    Murín, Jozef
    Olčák, Dušan
    Richter, Štefan
    Skokanová, Zuzana
    Špaldon, František
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 15, č. 4
Strany
    s. 331-346
Rok
    1983
Poznámky
    11 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    548
Skupina konspektu
    549
Klíčové slovo
    Chryzolitu
    Jakloviec
    Jasova
    Kalinova
    Magnetickými
    Metódami
    Niektorých
    štruktúrno-textúrnych
    Štúdium
    Vlastností
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 10. 2013
Datum importu
    20. 5. 2014