Podrobnosti záznamu

Název
    Štruktúrno-geologická pozícia žilníkovo-impregnačného Cu, Pb, Zn (Au, Ag, Cd) zrudnenia priemyselného významu na ložiskách Banská Štiavnica a Hodruša
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Michalenko, Peter Ondris
Autor
    Michalenko, Jozef
    Ondris, Peter
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov
Strany
    s. 206-207
Klasifikační znak
    553.5/.8
Skupina konspektu
    55
Klíčové slovo
    Ag
    Au
    Banská
    Cd
    Cu
    Hodruša
    Ložiskách
    Pb
    Pozícia
    Priemyselného
    Štiavnica
    Štruktúrno-geologická
    Významu
    Zn
    Zrudnenia
    žilníkovo-impregnačného
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 4. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014