Podrobnosti záznamu

Název
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
Údaj o odpovědnosti
    Zoltán Bacsó
Další názvy
    Structural geology and metallogeny of the central zone of the Morské oko - Vihorlat
Autor
    Bacsó, Zoltán
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 70-71
Předmětová skupina
    alterace
    andezit
    diorit
    geologie ložisek rud
    ložisko subvulkanické
    metalogenetické pásmo
    neovulkanity východního Slovenska
    prognózy zásob
    rudy Ag
    rudy Pb
    rudy Sb
    rudy Zn
    vulkanologie
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Morské oko
    Remetské Hámre
Klíčové slovo
    -Vihorlat
    Centrálnej
    Metalogenéza
    Morského
    Oka
    Stavba
    Štruktúrno-geologická
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Rudonosná struktura Morského oka se nalézá v centrální části vulkanotektonické deprese Vihorlatu. Na dajky a malé intruze dioritů a diorytových porfyrů do andesitového komplexu jsou vázány zony turmalinizace,silicifikace a propylitizace a žilně-žilníkové zrudnění. Vyvíjelo se v několika stadiích: molybdenit, minerály Bi a minerály Sn,turmalín - pyrhotín, galenit, sfalerit,pyrit - křemen, karbonát, pyrit, markazit, boulangerit, antimonit - zeolity. V j. části území bylo zjištěno žilníkové a hnízdovité zrudnění Fe-Pb-Zn-Ag zejména v písčitých vápencích křídy v podloží stratovulkanického komplexu. Prognózní zdroje 13,6 milionů t rud Pb-Zn-Sb-Ag jsou z větší části v hloubkovém intervalu 800-1200 m. Ložisko je součástí vulkanické a metalogenetické zóny Vihorlat-Gutinské pohoří (v SSSR). Významným specifikem je intensivní turmalinizace a topazace sekundárních kvarcitů v celé uvedené zóně
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012