Podrobnosti záznamu

Název
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
Údaj o odpovědnosti
    Markéta Lorencová
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Lorencová, Markéta
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 101-102
Rok
    2003
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.7
    562/569
Předmětová skupina
    diverzita druhová
    ekologie
    hydrobiologie
    hydrologie
    metoda aktualistická
    paleoekologie
    prostředí sladkovodní
    Protozoa
    recent
    taxonomie
    Thecamoebina
    voda povrchová
    zoologie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Šumava
Klíčové slovo
    Sladkovodní
    Společenstva
    Šumavská
    Testacea
    Thecamoeb
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012