Podrobnosti záznamu

Název
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
Další názvy
    The Šumava Mts. fresh-water assmblages of thecamoebians (Testacea)
Autor
    Lorencová, Markéta
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava.
Výraz tezauru
    thecamoebians, actuoecology, Šumava Mts.
    thecamoeby, aktuoekologie, Šumava
Klíčové slovo
    Sladkovodní
    Společenstva
    Šumavská
    Testacea
    Thecamoeb
Abstrakt (česky)
   Současná analýza společenstev sladkovodních thecamoeb (Testacea) Šumavy
Abstrakt (anglicky)
   Current analysis of the assmblages of fresh-water thecamoebians (Testacea) from the Šumava Mts.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012