Podrobnosti záznamu

Název
    Žíla 'svatojanského diabasu' od Vysokého Újezda (12-41 Beroun)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Žáček
Autor
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 93-94
Rok
    1990
Předmětová skupina
    Barrandien
    diabas
    petrografie
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Loděnice
    Vysoký Újezd
Klíčové slovo
    12-41
    Beroun
    Diabasu
    Svatojanského
    Újezda
    Vysokého
    Žíla
Abstrakt (česky)
   Charakteristika žíly diabasu, sledované od Loděnice. Jemnozrnná hornina má ofitickou strukturu, obsahuje plagioklas, Ti-augit, reliktní struktury po olivínu, magnetit a další ekcesorické minerály a produkty přeměny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012