Podrobnosti záznamu

Název
    Želetice group: very low-grade pelaezoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic
Autor
    Kapinus, Andrej
    Leichmann, Jaromír
    Pivnička, Luboš
    Weber, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 3-4
Strany
    11
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Bohemian Massif
    low-grade metamorphism
    marbles
    metapelites
    Moravicum
    Želetice group
Klíčové slovo
    Base
    Czech
    Group
    Low-grade
    Moravicum
    Pelaezoic
    Republic
    Sequence
    Very
    Želetice
Abstrakt (anglicky)
   Definition and characteristic of the newly discovered very low-grade metasedimentary unit at the base of the moravian nappe pile.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012