Podrobnosti záznamu

Název
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
Údaj o odpovědnosti
    Marcela Bukovanská
Další názvy
    Iron ores from Elba Island (Italy)
Autor
    Bukovanská, Marcela
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 6-15
Rok
    2004
Poznámky
    6 obr., 16 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    55
Předmětová skupina
    báňská historie
    geologie regionální
    granitoidy
    hematit
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    magnetit
    mesozoikum
    metalogeneze
    mineralogie topografická
    ofiolity
    parageneze
    pluton
    příkrov
    rudy Fe
    sběratelství
    sedimenty karbonátové
    skarn
Geografické jméno
    Itálie střední
Klíčové slovo
    Elby
    Itálie
    Ostrova
    Rudy
    Železné
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012