Podrobnosti záznamu

Název
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Dolníček, Jan Krobot
Další názvy
    Garnet-calcite vein mineralization in contact-metamorphosed sandstones from Bučník near Komňa (Bílé Karpaty Unit)
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Krobot, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 1-2
Strany
    s. 85-88
Rok
    2013
Poznámky
    1 obr., 1 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    andradit
    bělokarpatská jednotka
    chemismus minerálů
    dajka
    fluór
    flyšové pásmo Západních Karpat
    granáty
    grosulár
    mineralogie topografická
    porcelanit
    pyrometamorfóza
    zonálnost krystalu
Geografické jméno
    Komňa (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Bělokarpatská
    Bučníku
    Granát-kalcitová
    Jednotka
    Komni
    Kontaktně
    Metamorfovaných
    Mineralizace
    Pískovcích
    Žilná
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 2. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014