Podrobnosti záznamu

Název
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů v oblasti středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
Další názvy
    Dyke swarms of ultrapotassic melasyenite to melagranite porphyries from the Central Bohemian Plutonic Complex and Šumava part of the Moldanubicum
Autor
    Holub, František
    Orságová, Lucie
    Studená, Martina
    Verner, Kryštof
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    dykes, melagranite porphyry, ultrapotassic rocks, minette, geochemistry
Klíčové slovo
    
    Komplexu
    Melagranitových
    Melasyenitových
    Moldanubika
    Oblasti
    Plutonického
    Porfyrů
    Roje
    Středočeského
    šumavského
    Ultradraselných
    Žilné
Abstrakt (česky)
   Středočeský plutonický komplex (SPK) protíná enormní množství horninových žil velmi variabilního složení - různých typů lamprofyrů, žilných porfyrů granitového až gabrového složení, diabasů, leukogranitů až aplitů. Z pravých žilných hornin, majících porfyrické struktury a znaky rychlého tuhnutí, jsou zdaleka nejrozšířenější dvě horninové skupiny - jednak minety, jednak křemenné melasyenitové až melagranitové (někdy označované souhrnně jako "lamproidní žilné porfyry"
Abstrakt (anglicky)
   Dyke swarms of ultrapotassic melasyenite to melagranite porphyries from the Central Bohemian Plutonic Complex and Šumava part of the Moldanubicum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014