Podrobnosti záznamu

Název
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy
Údaj o odpovědnosti
    Leoš Valigurský
Autor
    Valigurský, Leoš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
Strany
    s. 141-144
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    deformace
    denudace
    geomorfologie
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    křída-svrchní
    kvartér Českého středohoří
    neotektonika
    peneplenizace
    plošina
    posun horizontální
    reliéf vulkanický
    říční síť
    sesuv
    tektonika gravitační
    tektonika zlomová
    terasa říční
    údolí tektonické
    zlomový sráz
Geografické jméno
    Bořeň (Teplice, Bílina)
    Čechy (Česko)
    České středohoří (Česko)
    Obrnice (Most, Most)
    Radejčín (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
    Stružnice (Česká Lípa, Česká Lípa)
    Ústí nad Labem-oblast (Česko)
    Verneřice (Děčín, Děčín)
Klíčové slovo
    Českého
    Jevy
    Morfologických
    Okolí
    Projevech
    Struktura
    Středohoří
    širšího
    Tektonická
    Tektonogravitační
    Živá
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 10. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012