Podrobnosti záznamu

Název
    Žulová - Korálové jámy. Část II. - Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
Další názvy
    Žulová - Korálové jámy. Part II. - Fluid inclusion study
Autor
    Dobeš, Petr
    Novotný, P.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
Svazek/č.
    Roč. 6, č. jaro
Strany
    1
Rok
    1999
Výraz tezauru
    Silesicum, Žulová Massif, quartz dykes, fluid inclusions
Klíčové slovo
    14-22
    Fluidních
    II
    Inkluzí
    Jámy
    Jeseník
    Korálové
    Výzkum
    Žulová
Abstrakt (česky)
   Na základě mineralogie, teplot homogenizace a složení inkluzí byly na lokalitě Žulová - Korálové jámy rozlišeny dva typy křemenných žil.
Abstrakt (anglicky)
   Žulová - Korálové jámy. Part II. - Fluid inclusion study
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014