Podrobnosti záznamu

Název
    105 let od založení lomu "U obrázku", významné mineralogické lokality
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Chábera
Další názvy
    105 years since opening the quarry "U obrázku", a significant mineralogical locality
Autor
    Chábera, Stanislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 29, č. 1
Strany
    s. 29-31
Rok
    1989
Poznámky
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    553.5/.8
Předmětová kategorie
    asociace a parageneze minerálů
    moldanubikum
    regionální mineralogie
    živec a živcové suroviny
Geografické jméno
    ČSSR-Čechy
Klíčové slovo
    105
    Let
    Lokality
    Lomu
    Mineralogické
    Obrázku
    Významné
    Založení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012