Podrobnosti záznamu

Název
    11. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy
Autor
    Borůvka, L.
    Dlouhá, Šárka
    Drábek, O.
    Grison, Hana
    Petrovský, Eduard
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd
Strany
    S. 85-91
Poznámky
    Překlad názvu: 11 Magnetic susceptibility use for soil contamination detection on floodplain of the river Litavka
    Rozsah: 7 s. : P9335
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    heavy metals
    human ferrimagnets
    magnetic susceptibility
    soil depth profiles
Klíčové slovo
    11
    Kovy
    Magnetické
    Půd
    Sledování
    Susceptibility
    Těžkými
    Využití
    Znečištění
Abstrakt (česky)
   Tradiční monitoring kontaminovaných půd zahrnující chemickou analýzu půdních vzorků pro posouzení míry znečištění je časově i finančně náročným úkolem. Magnetometrie představuje rychlou a relativně levnou metodu umožňující identifikaci a následné mapování kontaminovaných půd. Podstatou metody je detekce antropogenních ferimagnetik, které jsou společně s těžkými kovy obsaženy v atmosférickém spadu většiny průmyslových oblastí a ukládají se v povrchových vrstvách půd. Vztah magnetické susceptibility půd a obsahů vybraných těžkých kovů (Cu, Cd, Pb a Zn) byl studován v nivní oblasti řeky Litavky (Příbram).
Abstrakt (anglicky)
   Traditional monitoring of contaminated soil, including chemical analysis of soil samples to assess the pollution level is time consuming and costly task. Magnetometry is a quick and relatively inexpensive method for the identification and subsequent mapping of contaminated soils. A basis of the method is the detection of anthropogenic ferrimagnets which, together with the heavy metals are contained in the atmospheric deposition of most industrial areas and deposited in surface soil layers. The relation of soil magnetic susceptibility and levels of selected heavy metals (Cu, Cd, Pb and Zn) was studied in the floodplain of the river Litavka (Pribram).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013