Podrobnosti záznamu

Název
    13th Conference on Upper Tertiary, April 19-20, 2001 Proceedings (Variant.)
Další názvy
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Litho- and biostratigraphy of the Lower and Middle Miocene sediments of the Vienna basin (NE part) on the basis of calcareous nannoplankton and foraminifers
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework
    Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene)
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví