Podrobnosti záznamu

Název
    20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i
Autor
    Frantál, Bohumil
    Kirchner, Karel
    Klusáček, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Informace České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 2
Strany
    s. 54-56
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: 20 Years of founding of the Department of Environmental Geography in the Institute of Geonics AS CR, v.v.i
    Rozsah: 4 s. : P
Předmětová kategorie
    20 years of founding
    Brno
    Department of environmental geography
Klíčové slovo
    20
    AV
    ČR
    Environmentální
    Geografie
    Geoniky
    Let
    Oddělení
    Ústavu
    V.v.i
Abstrakt (česky)
   V letošním roce oslavilo výročí 20. let od svého vzniku Oddělení environmentální geografie, Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Brně. Brněnská pobočka Ústavu geoniky vznikla v roce 1993 v rámci transformace tehdejší Akademie věd České republiky z části Geografického ústavu AV ČR. Do dnešní doby jde o jediné geografické pracoviště v rámci Akademie věd ČR. V příspěvku jsou uvedeny hlavní směry a výsledky výzkumu i informace o časopisu Moravian Geographical Reports (vydáván oddělením), který je od počátku indexován v databázi Scopus a v letošním roce byl zařazen mezi časopisy databáze Web of Science (Social Sciences Citation Index).
Abstrakt (anglicky)
   This year celebrated its 20th anniversary years since its foundation the Department of Environmental Geography, Institute of Geonics AS CR in Brno. Brno branch of the Institute of Geonics was established in 1993 under the then transformation of the Academy of Sciences of the Czech Republic from the Institute of Geography of the ASCR. To current period, this is the only geographical workplace within the ASCR. Main direction and results of research are presented in the article. Journal Moravian Geographical Reports published by the Department, from the outset indexed in Scopus. This year has been ranked among the magazines database Web of Science (Social Sciences Citation
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014