Podrobnosti záznamu

Název
    206Pb/238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic
Další názvy
    206Pb/238U ID-TIMS datování tufu z Krásných Louček (časný namur, pozdní mississip), Horní Slezsko, Česká republika
Autor
    Hladil, Jindřich
    Kuovo, Olavi
    Otava, Jiří
    Přichystal, Antonín
    Valtrová, Pavla
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2006
Zdrojový dokument - monografie
    Geologische Zeitskala, stratigraphische Nomenklatur und Magnetostratigraphie.- In: Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.), Stratigraphie von Deutschland VI. Unterkarbon (Mississippium). : , 2006
Poznámky
    Počet výtisků: 500
Výraz tezauru
    Early Namurian - Latest Mississippian - crystalloclastic tuff - U-Pb dating of zircon - Carboniferous - Moravo-Silesian Region
Klíčové slovo
    206Pb/238U
    Czech
    Early
    ID-TIMS-dating
    Krásné
    Latest
    Loucky
    Mississippian
    Namurian
    Republic
    Silesia
    Tuff
    Upper
Abstrakt (česky)
   Je podrobně popsána problematika U-Pb datování polohy krystaloklastického tufu v karbonských horninách v lomu Krásné ločky u Krnova, Horní Slezsko (moravskoslezská oblast) a jeho konfrontace s biostratigrafickými údaji.
Abstrakt (anglicky)
   There is described in detail the U-Pb isotopic dating of a crystaloclastic tuff layer in the quarry Krásné Loučky near Krnov, Upper Silesia (Moravo-Silesian region). The data are discussed with biostratigraphical finds.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014