Podrobnosti záznamu

Název
    230 Years of Trilobite Research in the Czech Republic
Další názvy
    230 let výzkumu trilobitů v České republice
Autor
    Bruthansová, Jana
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Král, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    New York State Museum Bulletin
Svazek/č.
    Roč. 507, č. leden
Strany
    28
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Trilobites, Czech Republic, history of investigation
Klíčové slovo
    230
    Czech
    Republic
    Research
    Trilobite
    Years
Abstrakt (česky)
   Je zhodnoceno a diskutováno 230 let výzkumu trilobitů v České republice
Abstrakt (anglicky)
   The 230 Years long tradition of Trilobite Research in the Czech Republic is evaluated and discussed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014