Podrobnosti záznamu

Název
    3-D investigation of rock fabrics by deformation measurement, ultrasonic sounding, neutron difraqction and petrographic image analysis
Autor
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Pros, Zdeněk
    Přikryl, R.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Research Reports
Svazek/č.
    -, č. 13
Strany
    s. 45-50
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/01/1430, GA ČR, CZ
    Projekt: GA205/04/0088, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Třídimenziální zkoumání hornin měřením deformace, ultrazvukem, neutronovou difrakcí a petrochemickou obrazovou analýzou
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    elastic anisotropy
    high confining stress
    neutron diffraction
Klíčové slovo
    3-D
    Analysis
    Deformation
    Difraqction
    Fabrics
    Image
    Investigation
    Measurement
    Neutron
    Petrographic
    Rock
    Sounding
    Ultrasonic
Abstrakt (česky)
   Laboratorní studium elastické anisotropie hornin při zatěžování až do 400 Mpa.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012