Podrobnosti záznamu

Název
    3D seismic travel time surveying - a comparison of the time-term method and tomography (an example from an archaeological site)
Autor
    Dohnal, J.
    Valenta, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Applied Geophysics
Svazek/č.
    Roč. 63, č. 1
Strany
    s. 46-58
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Seismická 3D refrakce - srovnání metody time-term a tomografie (ukázka z archeologického průzkumu)
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    archaeology
    shallow seismic
    tomography
Klíčové slovo
    3D
    Archaeological
    Comparison
    Example
    Method
    Seismic
    Site
    Surveying
    Time
    Time-term
    Tomography
    Travel
Abstrakt (česky)
   V článku je popsána interpretace dat 3D seismické refrakce pomocí vrstevnatého modelu modifikovanou metodou time-term. Modifikace metody umožňuje výpočet změn rychlostí podloží ve velmi nehomogenním prostředí. Použití a výsledky metody time-term jsou porovnány s výsledky seismické tomografie na datech získaných při průzkumu středověkého hradu Děvín.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012