Podrobnosti záznamu

Název
    40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
Další názvy
    Datování amfibolu v mikrogranodioritové žíle metodou 40Ar/39Ar: důsledky pro permskou extenzi moldanubika v Českém masivu
Autor
    Kelley, S.P.
    Košler, Jan
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Earth Sciences
Svazek/č.
    Roč. 90, č. 3
Strany
    7
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Moldanubian Zone, Bohemian Massif, 40Ar/39Ar hornblende dating, extension
Klíčové slovo
    40Ar/39Ar
    Bohemian
    Dating
    Dyke
    Early
    Extension
    Hornblende
    Implications
    Massif
    Microgranodiorite
    Moldanubian
    Permian
    Zone
Abstrakt (česky)
   Datování titanového pargasitu v mikrogranodioritové žíle metodou 40Ar/39Ar laserové ablace datuje permské stáří (pozdní Autun) intruze žíly do chladné moldanubické kůry. Prostorové a časové vztahy těchto žil s pohyby podél hlavních zlomových pásem směru S-J (SSV-JJZ) (zlomy blanického, kaplického a rodelského pásma)indikují, že jejich intruze odpovídá přibližně maximálnímu stáří pohybů sdružených s V-Z extenzí této části Českého masivu.
Abstrakt (anglicky)
   Laser fusion 40Ar/39Ar ages of titanian pargasite from a microgranodiorite dyke swarm in the southarn Bohemian Massif date the early Permian (late Autunian) emplacement of dykes into a cool Moldanubian crust. Spatial and temporal association of the dykes with movements on a major N-S (NNE-SSW) tectonic discontinuty (Blanice-Kaplice-Rodl fault zone) suggests that their emplacement corresponds to the maximum age of fault movements associated with the E/W-oriented extension in this part of the Bohemian Massif.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014