Podrobnosti záznamu

Název
    40Ar-39Ar laser dating of tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): Evidence for coevality with moldavites and influence of the dating standard on the age of the Ries impact
Autor
    Di Vincenzo, G.
    Skála, Roman
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geochimica et Cosmochimica Acta
Svazek/č.
    Roč. 73, č. 2
Strany
    s. 493-513
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA205/05/2593, GA ČR
    Překlad názvu: 40Ar-39Ar laserové datování tektitů z chebské pánve (Česká republika): Důkaz stejného stáří s vltavíny a vliv standardu na určení stáří riesského impaktu
    Rozsah: 21 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Ar-Ar dating
    moldavites
    Ries crater
    tektites
Klíčové slovo
    40Ar-39Ar
    Age
    Basin
    Cheb
    Coevality
    Czech
    Dating
    Evidence
    Impact
    Influence
    Laser
    Moldavites
    Republic
    Ries
    Standard
    Tektites
Abstrakt (česky)
   Analýzy pomocí celkové laserové fúze miligramových až submiligramových úlomků pěti tektitů z chebské pánve poskytly převážně konkordantní Ar-Ar stáří 14.66-14.75, která se překrývají v mezích analytických chyb. Tato stáří jsou v souladu s naměřeným stářím pro jihočeské (14.68 Ma) a západomoravské (14.66 Ma) vltavíny, což dokládá genetickou souvislost mezi chebskými tektity a vltavíny. Experimenty provedené metodou laserového krokového zahřívaní byly v souladu s analýzami pomocí celkové laserové fúze a poskytly dobře definované plató 14.64-14.71 Ma. Na základě našich dat vyvozujeme, že stáří vltavínů je 14.68 Ma.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012